Εφαρμογές Υδρογόνου (Η2)

Το Πράσινο Υδρογόνο είναι ένα καύσιμο παράγωγο του Υδρογόνου το οποίο παράγεται απο την ηλεκτρόλυση νερού με ηλεκτρισμό παραγόμενο από πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το Πράσινο Υδρογόνο λύνει πληθώρα προβλημάτων στη προσπάθεια μας να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα στους τομείς της ενέργειας και παραγωγής.

Το τί καθιστά το Υδρογόνο καθαρό, εξαρτάται από την διαδικασία παραγωγής του.
Η συντριπτική πλειοψηφία του Υδρογόνου που παράγεται σήμερα είναι “Γκρίζο Υδρογόνο’ καθώς παράγεται χρησιμοποιώντας ορυκτά καύσιμα τα οποία απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα φυσικά. Το “Μπλέ Υδρογόνο” δημιουργείται χρησιμοποιώντας Φυσικό Αέριο και παγιδεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατα την διαδικασία, καθιστώντας το καθαρότερο απο το Γκρίζο.
Το “Πράσινο Υδρογόνο” όμως δημιουργείται χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό για τον διαχωρισμό των μορίων υδρογόνου από αυτά του οξυγόνου στο νερό. Το υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας δέν είναι διοξείδιο του άνθρακα ομως, είναι απλα νερό.

Το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρχει άφθονη ενέργεια χαμηλού άνθρακα από τον ήλιο ή τον άνεμο για παράδειγμα.

Προβλέψεις:

Προβλέπεται ότι το πράσινο υδρογόνο θα καλύψει το 15% με 20% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης η οποία δεν μπορεί εύκολα να καλυφθεί με μπαταρίες, ηλιακή ή αιολική ενέργεια.

Το Μέλλον:

Το Υδρογόνο προσφέρει την μεγαλύτερη ευκαιρία στη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε τομείς που αυτό είναι πολύ δύσκολο όπως ο τομέας του σιδήρου, του τσιμέντου και των μεταφορών βαρέως τύπου.

Χρήσεις

Το υδρογόνο μπορει να χρησιμοποιηθεί ώς καύσιμο σε κινητήρες. Οχήματα υδρογόνου δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, με φορτηγά βαρέως τύπου να κατασκευάζονται με κινητήρες υδρογόνου. Το 2020 εταιρείες ανακοίνωσαν τα σχέδια τους να αλλάξουν ολο το στόλο των φορτηγών τους σε φορτηγά υδρογόνου.Η Airbus επίσης, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό του πρώτου πολιτικού αεροσκάφους με κινητήρες υδρογόνου το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το 2035.

Το υδρογόνο μπορει να χρησιμοποιηθεί για οικιακή θέρμανση. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 η πλειοψηφία των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα θερμαίνεται απο Υδρογόνο.

Οι υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου μπορεί να αποδειχθούν προβληματικές για χώρες οι οποίες προσδοκούν να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα στο μέλλον. Ώς εκ τούτου, αρκετές χώρες σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές διανομής φυσικού αερίου για διανομή υδρογόνου στο μέλλον.