Ρομφαια Green Energy. Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, AΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα των Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας. 

Στο  πλαίσιο αυτό

 • αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο
 • και εγκαθιστά μονάδες 
  • ΦΒ Σταθμών, 
  • Υδροηλεκτρικών Σταθμών 
  • Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας 
  • Σταθμών Υδρογόνου. 

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Καινοτομία. Για τον λόγο αυτό

 • Επενδύουμε σε ώριμες τεχνολογίες που αφορούν Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 
 • Εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, εγκαθιστώντας τες και διενεργώντας ελέγχους στη λειτουργία και την αλληλεπίδραση τους με το Ηλεκτρικό Δίκτυο.

Η εταιρεία μας δέχεται προτάσεις για καινούργιες τεχνολογίες που αναπτυσσόμενες εταιρείες ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν. Επίσης χρηματοδοτεί προϊόντα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάπτυξής τους.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται επίσης με εγχώριους και διεθνείς επενδυτές πραγματοποιώντας έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

bradley-prentice-6ka0156E5Is-unsplash (1)

Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Η εταιρεία μας επενδύει σε φωτοβολταϊκά  συστήματα, εφαρμόζοντας τόσο υφιστάμενες τεχνολογίες όσο και  ενισχύοντας πρωτοποριακά υλικά που προάγουν την εξέλιξη του τομέα.

Η παγκόσμια ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ήταν εκθετική μεταξύ των ετών 1992-2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα φωτοβολταϊκά εξελίχθηκαν από μια εξειδικευμένη αγορά εφαρμογών μικρής κλίμακας σε σημαντική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διάφορες κυβερνήσεις εφάρμοσαν προγράμματα προκειμένου να παράσχουν οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις.

Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

Εκμεταλλευόμενοι το πλούσιο υδάτινο περιβάλλον επενδύουμε σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας τη ρύθμισή του.

Το τεχνικό δυναμικό ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική παραγωγή: το ποσοστό της δυνητικής υδροηλεκτρικής ικανότητας -που δεν έχει αναπτυχθεί- είναι 71% στην Ευρώπη, 75% στη Βόρεια Αμερική, 79% στη Νότια Αμερική, 95% στην Αφρική , 95% στη Μέση Ανατολή και 82% στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Λόγω της πολιτικής πραγματικότητας των νέων ταμιευτήρων στις δυτικές χώρες, των οικονομικών περιορισμών στον τρίτο κόσμο και της έλλειψης συστήματος μεταφοράς σε ανεπτυγμένες περιοχές, ίσως το 25% του εναπομείναντος τεχνικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού μπορεί να αναπτυχθεί πριν από το 2050, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού να είναι στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ορισμένες χώρες έχουν αναπτύξει το δυναμικό υδροηλεκτρικής ενέργειας και έχουν πολύ μικρό περιθώριο ανάπτυξης: η Ελβετία παράγει το 88% των δυνατοτήτων της και το Μεξικό 80%.

Hydropower
kumpan-electric-30D7430ywf4-unsplash

Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας

Ενισχύουμε τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Επενδύουμε σε μονάδες αποθήκευσης σε τεχνολογίες αιχμής που οδηγούν σε οικονομική βιώσιμη λειτουργία και ταχύτητα απόκρισης.

Οι Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας, είναι αποδεδειγμένα χρήσιμες σε εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν, διακομίζουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαταστάσεις για παράδειγμα, ιστορικά βασίζονταν σε γείτονες εγκαταστάσεις ώς συμπληρωματική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για να ξεπεράσουν ανωμαλίες και ελλείψεις στην παραγωγή ενέργειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (Η2)

Μεταμορφώνοντας το μέλλον της ενέργειας ενισχύουμε τη χρήση Η2 για πλήθος εφαρμογών. Προχωρούμε σε εγκαταστάσεις που θα  δώσουν τόσο στις ΑΠΕ όσο και στο δίκτυο καινούργιες δυνατότητες λειτουργίας.

Προβλέπεται ότι το πράσινο υδρογόνο θα καλύψει το 15% με 20% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης η οποία δεν μπορεί εύκολα να καλυφθεί με μπαταρίες, ηλιακή ή αιολική ενέργεια.

Το Υδρογόνο προσφέρει την μεγαλύτερη ευκαιρία στη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε τομείς που αυτό είναι πολύ δύσκολο όπως ο τομέας του σιδήρου, του τσιμέντου και των μεταφορών βαρέως τύπου.

tommy-krombacher-Ax3_T5pNJ1k-unsplash (1)